Onbird-logo2020-a1-neg-1

KompetensMatrisdiagram_small

Ladda hem

Mall för kompetensmatris

Identifiera dina kompetensmässiga flaskhalsar. Onbirds kompetensmatrismall visualiserar vilka kompetenser som finns (och vilka som inte finns) i ditt team.