Onbird

Ladda hem

Kompetensmatris

Identifiera dina kompetensmässiga flaskhalsar. Onbirds kompetensmatrismall visualiserar vilka kompetenser som finns (och vilka som inte finns) i ditt team.

KompetensMatrisdiagram_small

Ladda hem