Onbird

Marshmallow Challenge ska deltagarna öva detta genom att bygga ett torn av marshmallow, spaghetti, tejp och lite snöre …

”En av nyckelfaktorerna för att leda en verksamhet är att utveckla problemlösningsförmågor. Detta kräver kreativitet, innovation och att kunna tänka utanför ramarna. Men också en förmåga att planera och utföra aktiviteter som ett team”.

Ladda hem

Marshmallow Challenge

Övningsinstruktion