Onbird
SIPOCE-book_pict

Ladda hem

SIPOC, guide och mall

Namnet "SIPOC" kommer från sina fem ingående komponenter - Supplier, Input, Process, Output och Customer. Ett SIPOC-diagram samlar dessa fem komponenter och visualiserar dem på ett tydligt sätt. Flödet (och framför allt dess flaskhalsar) blir tydligare och hjälper oss att förbättra snabbare.